当前时间:
孔子年谱
作者:管理员    发布于:2015-03-06 15:21:10    文字:【】【】【
 一岁  公元前551年,周灵王二十一年,鲁襄公二十二年夏历八月廿七日,孔子生于鲁国陬(zōu)邑昌平乡(今山东省曲阜城东南尼山附近;今尼山下有“坤灵洞”,传说为孔子诞生地)。因父母祷于尼丘山而生,故名丘,字仲尼。
 二岁  公元前550年,周灵王二十二年,鲁襄公二十三年,孔子在鲁。
 三岁  公元前549年,周灵王二十三年,鲁襄公二十四年,孔子的父亲叔梁纥(hé)去世,葬于防(今曲阜县东二十五里处之防山,今称梁公林)。孔子的母亲颜征在携孔子移居鲁国的首都曲阜阙里定居,孤儿寡母,家境贫寒。
 四岁  公元前548年,周灵王二十四年,鲁襄公二十五年,孔子在鲁。
 五岁  公元前547年,周灵王二十五年,鲁襄公二十六年,孔子在鲁。
 六岁  公元前546年,周灵王二十六年,鲁襄公二十七年。孔子在母亲颜征在的教育下,自幼好礼,“为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼容”(《史记·孔子世家》),演习礼仪。
 七岁  公元前545年,周灵王二十七年,鲁襄公二十八年,孔子在鲁。
 周灵王死,其子贵立,是为周景王。
 八岁  公元前544年,周景王元年,鲁襄公二十九年,孔子在鲁。
 吴公子季札赴鲁观周礼——鲁系周公封地,可用
 天子礼乐,所以保存周礼较完备。
 九岁  公元前543年,周景王二年,鲁襄公三十年,孔子在鲁。
 这一年郑国子产执政,“使都鄙有章,上下有服,
 田有封洫,庐井有伍。”(《左传·襄公三十年》)郑国大治。后来孔子对子产的政绩评价很高。
 十岁  公元前542年,周景王三年,鲁襄公三十一年,孔子在鲁。
 鲁襄公死,其子裯(chóu)继位,是为鲁昭公。郑人游于乡校,议执政善否。然朋劝子产毁乡校,子产不听,曰:“其所善者,吾则行之,其所恶者,吾则改之,是吾师也,若之何毁之?”孔子后来评价子产这些话时说:“以是观之,人谓子产不仁,吾不信也。”(均见《左传·襄公三十一年》)可见孔子对子产尊重民意评价很高。
 十一岁  公元前541年,周景王四年,鲁昭公元年,孔子在鲁。
 十二岁  公元前540年,周景王五年,鲁昭公二年,孔子在鲁。
 春,晋侯使韩宣子聘鲁,观书于太史氏,见《易象》与《春秋》,说:“周礼尽在鲁矣。吾乃知周公之德与周之所以王也。”(《左传·昭公二年》)此类文献大概为鲁国所专藏,这是孔子成长为中国封建社会的圣人的土壤。
 十三岁  公元前539年,周景王六年,鲁昭公三年,孔子在鲁。
 齐国晏婴使晋,与晋卿叔向谈及齐政归陈(田)氏,因齐君加重赋税,滥取于民,而陈氏则采用施恩人民,收为己助的办法,以弱公室。叔向认为晋国公室也到了末世,人们听到国君的命令,“如逃寇仇”(《左传·昭公三年》)。可见这时阶级矛盾和统治阶级内部的矛盾已经很尖锐了。
 十四岁  公元前538年,周景王七年,鲁昭公四年,孔子在鲁。孔子说:“吾少也贱,故多能鄙事。”(《论语·子罕》)说明孔子少年时代曾从事过各种劳动。
 冬,郑国子产制定丘赋制度。
 十五岁  公元前537年,周景王八年,鲁昭公五年,孔子在鲁。
 孔子说:“吾十有五而志于学。”(《论语·为政》)
 这时孔子在童年艰苦学习的基础上,更自觉地在学业和品德上不断提高完善自己。
 鲁国改三军为四军,叔孙、孟孙各领一军,季孙
 领二军。当时军、赋统一,分军即分赋,所以当时称此举为“四分公室”(《左传·昭公五年》)。
 十六岁  公元前536年,周景王九年,鲁昭公六年,孔子在鲁。
 三月,郑国铸刑书。“礼治”衰替,法治渐起。
 十七岁  公元前535年,周景王十年,鲁昭公七年,孔母颜征在卒,此后不久,季氏宴请士一级贵族,孔子赴宴,被季氏家臣阳虎拒之门外。
 十一月,鲁国的执政者季武子卒。
 十八岁  公元前534年,周景王十一年,鲁昭公八年。传说孔子身长九尺六寸,被世人称为“长人”。
 十九岁  公元前533年,周景王十二年,鲁昭公九年,孔子娶宋女亓(qī)官氏为妻。
 二十岁  公元前532年,周景王十三年,鲁昭公十年,孔子生子,因鲁昭公以鲤鱼赐孔子,所以取名鲤,字伯鱼。
 这一年孔子开始任委吏(管仓库的小吏)。
 二十一岁  公元前531年,周景王十四年,鲁昭公十一年,孔子改做乘田吏(管理牛羊畜牧的小吏)。孟子说:“孔子尝为委吏矣,曰:‘会计当而已矣。’尝为乘田矣,曰:‘牛羊茁壮长而已矣。’”(《孟子·万章下》)
 二十二岁  公元前530年,周景王十五年,鲁昭公十二年,孔子在鲁。
 二十三岁  公元前529年,周景王十六年,鲁昭公十三年,孔子在鲁。
 晋会诸侯于平丘,子产、子太叔相郑伯以会。……
 及盟,子产争承(争取使郑国少贡),自日中以争,至于昏,晋人许之。孔子认为“子产于是行也,足以为国基矣”(《左传·昭公十三年》)。
 二十四岁  公元前528年,周景王十七年,鲁昭公十四年,孔子在鲁。
 春,季孙氏家臣南蒯(kuǎi)在费地叛,费人逐之,奔齐。
 二十五岁  公元前527年,周景王十八年,鲁昭公十五年,孔子在鲁。
 二十六岁  公元前526年,周景王十九年,鲁昭公十六年,孔子在鲁。
 二十七岁  公元前525年,周景王二十年,鲁昭公十七年,郯(tán)子朝鲁,在宴会上,他回答叔孙昭子之问,谈起其祖先少皞(hào)氏的官制。据《左传·昭公十七年》记载:“仲尼闻之,见于郯子而学之。既而告人曰:‘吾闻之,天子失官,学在四夷,犹信。’”
 二十八岁  公元前524年,周景王二十一年,鲁昭公十八年,孔子在鲁。
 宋、卫、陈、郑皆有火灾。郑国裨灶认为,如不
 祭天禳灾,郑国还要再次发生火灾。子产不同意这种意见,认为“天道远,人道迩,非所及也,何以知之?”(《左传·昭公十八年》)这种观点对孔子重人道轻天道思想的形成有很大影响。
 二十九岁  公元前523年,周景王二十二年,鲁昭公十九年。
 孔子学琴于师襄子(一说此为鲁昭公十七年事,今从《阙里志》)。襄子曰:“吾虽以击磬为官,然能于琴。今子于琴已习,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其数也。”
 有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:
 “丘未得其为人也。”有间,孔子有所缪(穆)然思焉,有所睪(怡)然高望而远眺,曰:“丘殆得其为人矣。
 近黮(dán)而黑,颀然长,旷(《史记》作眼)如望羊,奄有四方,非文王其孰能为此?”师襄子避席叶拱(《史记》“叶拱”作“再拜”)而对曰:“君子圣人也,其传曰《文王操》。”(《孔子家语·辨乐解》)
 三十岁  公元前522年,周景王二十三年,鲁昭公二十年。
 孔子自称“三十而立”(《论语·为政》),即从此开始,他已奠定了治学、作人、为政等坚实的学问德业基础。根据《史记》记载,这年前后,他开始创办平民教育,收徒讲学,在最早的弟子中,比较知名的有颜路(颜回的父亲)、曾点(曾参的父亲)、子路等人。
 郑国子产卒,仲尼闻之,为之出涕,曰:“古之遗爱也。”(《左传·昭公二十年》)他认为子产有君子之德四焉:“其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。”(论语·公冶长》)
 齐景公与晏婴来鲁。景公问孔子,秦穆公何以能称霸,孔子回答说他善于用人(《史记·孔子世家》)。
 三十一岁  公元前521年,周景王二十四年,鲁昭公二十一年,孔子在鲁。
 三十二岁  公元前520年,周景王二十五年,鲁昭公二十二年,孔子在鲁。
下一篇:Noting
上一篇:孔子身世
 
山东省曲阜市史志办公室 主办
版权所有:曲阜市情网管理中心 地址:山东省曲阜市春秋路1号 鲁ICP备15031170号
Copyright qfsq.com All Rights Reserved.